{module Recenties}

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen /duurzaam  ondernemen 

Gold to be proud of                              

 

 

Waarom Fairmined Goud?

Goud is waardevol. Goud is het hoogst haalbare. Goud geef je op een speciaal moment. Onze wereld van goud staat in groot contrast met de wereld waarin goud gewonnen wordt. Het werk in goudmijnen is berucht om de slechte leef- en arbeidsomstandigheden en de milieuvervuiling die dit met zich meebrengt.

Wereldwijd werken maar liefst 16 miljoen mensen in de goudmijnbouw. Mijnwerkers staan aan de start van een lange en ingewikkelde handelsketen. Ze zijn vaak gedwongen om de prijs van een doorverkoper te accepteren, hoe laag deze ook is. Tevens is het delven van goud fysiek zwaar en gevaarlijk. Het delfproces gaat vaak gepaard met blootstelling aan kwik en dat brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee.

De ARM ( Alliance for responsible mining) heeft zich tot doel gesteld om de leef- en werkomstandigheden van de mijnwerkers te verbeteren, daarbij rekening houdend met milieu, veiligheid, arbeidsrecht en kinderarbeid. ARM beheert het Fairmined garantielabel dat de afkomst van goud uit verantwoorde kleinschalige mijnbouw verzekerd.

Er gebeuren veel ongelukken en de werkomstandigheden zijn doorgaans slecht. Fairmined wil hier verandering in brengen en stelt strenge eisen aan mijnen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Wanneer deze eisen worden opgevolgd, ontvangen mijnwerkers een vaste prijs en een Fairmined premie, waarmee zij gezamelijk kunnen investeren in hun gemeenschap. Deze premie wordt geinvesteerd in huisvesting, veiligheidsmiddelen en in b.v. support voor vrouwelijke arbeiders die ook op een veilige manier moeten kunnen deelnemen aan het proces van goudwinning. Niet overal is dit een vanzelfsprekend gegeven.

Verschillende kleinschalige mijnorganisaties in 3 landen( Colombia, Peru en Mongolie) zijn inmiddels gecertificeerd. Zij winnen goud op een veiliger en schonere manier en ontvangen een eerlijke prijs voor het goud en hun werk. Dit geeft zicht op een beter bestaan voor zichzelf en hun gezinnen.

Fairmined goud voor een dubbele glans……

 

Als goudsmid streef ik ernaar om met goed goud te werken. Daarom ben ik Fairmined licentiehouder en werk ik met eerlijk en gecontroleerd goud.

Mijn gouden sieraden zijn voorzien van het fairmined keurmerk.

Trouwringen, hangers, een indiva sjaalsieraad en uiteraard zijn ook uw eigen wensen uit te voeren in fairmined goud.

Het is nu ook mogelijk om een sieraad te laten maken in Fairmined zilver!

Met het kopen van Fairmined goud dragen wij samen bij aan een duurzame, veilige en eerlijke goudwinning!

voorbeelden kunt u vinden onder collectie op deze website.

 

Verder werk ik ook met gerecycled goud. Dat kan uw eigen familie goud zijn of goud dat in Nederland wordt gerecycled. Het materiaal gaat niet verloren , maar wordt door zijn waardevolle eigenchappen steeds hergebruikt.

Tevens heb ik het IMVO-convenant voor verantwoord goud ondertekend.

 

 

 

 

 

 


 


 

Indiva
Bremlaan 4
6866 DP Heelsum
tel :+31(0)317 31 39 20
mob: +31(0) 6 11 22 75 85

Volg ons op social media :